ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

การศึกษาปฐมวัย

สมุดเยี่ยม

เวบไซด์โรงเรียนเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม

เวบไซด์ที่น่าสนใจ

Social

   

กิจกรรมบูรณาการต่อต้านยาเสพติดในวันสุนทรภู่


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การใช้งานระบบ e-Office (งานสารบรรณ) นางเสาวณิต  ตอพล  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดทำเอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.  เปิด  file ที่แนบมาได้เลย ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2557 07:54 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานการอบรมการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2557 19:46 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ตำบลบ้านโสก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ************************* แผนงาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน        ผลผล ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2557 12:27 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31  มกราคม  พ.ศ.  2557  ณบริเวณทุ่งนาห้วยแฝก บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  
  ส่ง 15 ก.พ. 2557 12:30 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • การขยายผลการอบรมใช้งานระบบ e-Office สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ส่งบุคลากรไปปฏิบัติราชการที่ สพป.ชัยภูมิเขต 1 เพื่อเป็นคณะทำงาน/วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัต ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2556 05:58 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรม "รักตน รักคน รักษ์โลก"
  ส่ง 23 ส.ค. 2557 06:33 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนบบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดงานวันแม่ประจำปี ๒๕๕๗  ในวันที่ ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ส่ง 8 ส.ค. 2557 07:39 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาระหว่างปิดภาคเรียน (เดือน เมษายน ๒๕๕๗ ) ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑  จำนวน ๓  หลักสูตร ได้แก่  ๑) การอบรมเชิงปฏิบ ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2557 02:39 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรมนำนักเรียนชั้น ป. ๒-๖ สู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดป่าบ้านห้วยกุ่ม (วัดหลวงพ่อโต)  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และสวนสัตว์นครรราชสีมา  ก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖   เมือ ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2557 23:01 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในนามทีมนครกาหลง ๓ วันที่ 25 - 27 ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2557 08:01 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา