กิจกรรมบูรณาการต่อต้านยาเสพติดในวันสุนทรภู่


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การใช้งานระบบ e-Office (งานสารบรรณ) นางเสาวณิต  ตอพล  ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  จัดทำเอกสารประกอบการอบรมการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) สพฐ.  เปิด  file ที่แนบมาได้เลย ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2557 07:54 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานการอบรมการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  เมื่อวันที่ ๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2557 19:46 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ตำบลบ้านโสก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ************************* แผนงาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน        ผลผล ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2557 12:27 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31  มกราคม  พ.ศ.  2557  ณบริเวณทุ่งนาห้วยแฝก บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  
  ส่ง 15 ก.พ. 2557 12:30 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • การขยายผลการอบรมใช้งานระบบ e-Office สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ส่งบุคลากรไปปฏิบัติราชการที่ สพป.ชัยภูมิเขต 1 เพื่อเป็นคณะทำงาน/วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัต ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2556 05:58 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน  20  คน ไปร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก จำนวน ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2557 04:54 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • งานแสดงมุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการครู         19  กันยายน  2557  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ  ร่วมงานแสดงมุุทิตาจิตวันเกษียณอายุราชการ ผอ.มานะ  สินธุวงษานนท์  ผอ. รร. 2 ท่าน และข้าราชการคร ...
  ส่ง 19 ก.ย. 2557 05:55 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • มหกรรมสร้างสุขภาพประชาร่วมใจ         17  กันยายน  2557  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ  จำนวน 11 คน  ไปร่วมกิจกรรมโครงการ "มหกรรมสร้างสุขภาพประชาร่วมใจ ไทตำบลบ้านโสกสุขภาพด ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2557 07:59 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • การอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ จัดอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง ตามนโยบายของ สพฐ. เทื่อวันที่ ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ ห้องสำนักงานธุรการโรงเร ...
  ส่ง 5 ก.ย. 2557 23:42 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรม "รักตน รักคน รักษ์โลก"
  ส่ง 23 ส.ค. 2557 06:33 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา