ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานผลการดำเนินงานติวเข้มเตรียมสอบ O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน  ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2557 -   24  มกราคม  พ.ศ. 2558  ณ โรงเร ...
  ส่ง 26 ม.ค. 2558 07:03 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • เตรียมนักเรียนก่อนสอบ O-Net ปีการศึกษา 2557            โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  จำนวน ๕  โรงเรียนได้ร่วมกันจัดค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ทุกว ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2558 05:18 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรมวันเด็ก 2558         โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านโสก ร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๙  มกราคม พ ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2558 22:37 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖         ผู้บริหารและครูวิชาการของโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก  จำนวน ๕  โรงเรียนได้มีการประชุมหารือในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท ...
  ส่ง 26 พ.ย. 2557 04:46 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ         นางเสาวณิต   ตอพล พร้อมกับพวกรวม 5 คน  ไปเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ และลงนามข้อตกลงร่วมกัน ตามโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก ...
  ส่ง 21 พ.ย. 2557 23:59 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • วันเด็กประจำปี ๒๕๕๘          กิจกรรมสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘  มีผู้ใหญ่ใจดีนำไอศครีมและขนมมาเลี้ยงเด็ก ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ ในเวลา ๑๒ นาฬิกา ...
  ส่ง 10 ม.ค. 2558 04:59 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รับผ้าห่มคลายหนาว วันที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก และที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์  ได้นำผ้าห่มมาแจกให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง  จำนวน  ๕๐ ...
  ส่ง 18 ธ.ค. 2557 04:14 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • สมาคม YWCA กรุงเทพฯให้ความอนุเคราะห์จัดพันธกิจคริสต์มาสรักที่สมบูรณ์ "Perfect Love,2014" วันที่ 11  ธันวาคม  พ.ศ. 2557  สมาคม YWCA กรุงเทพมหานคร  ได้ให้เกียรติมาจัดพันธกิจคริสต์มาสรักที่สมบูรณ์ "Perfect Love , 2014"  เพื่อให ...
  ส่ง 11 ธ.ค. 2557 04:32 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • ถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ  นำกองลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน  ๒๕  คน ไปร่วมจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2557 03:39 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  จำนวน  20  คน ไปร่วมกิจกรรมโครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก จำนวน ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2557 04:54 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา