ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

การศึกษาปฐมวัย

สมุดเยี่ยม

เวบไซด์โรงเรียนเครือข่าย

จำนวนผู้เข้าชม

เวบไซด์ที่น่าสนใจ

Social

   

กิจกรรมนำแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา 2556 ณ จ.นครราชสีมา


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษานครกาหลง 3  ตำบลบ้านโสก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ************************* แผนงาน : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน        ผลผล ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2557 12:27 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 31  มกราคม  พ.ศ.  2557  ณบริเวณทุ่งนาห้วยแฝก บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  
  ส่ง 15 ก.พ. 2557 12:30 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • การขยายผลการอบรมใช้งานระบบ e-Office สพฐ. โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ส่งบุคลากรไปปฏิบัติราชการที่ สพป.ชัยภูมิเขต 1 เพื่อเป็นคณะทำงาน/วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัต ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2556 05:58 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ตามที่โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ที่ผ ...
  ส่ง 22 ส.ค. 2556 06:35 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • เรียนเชิญไปร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา                     ด้วยโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาในวันอาทิตย์ ที่ ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ...
  ส่ง 5 ส.ค. 2556 02:46 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวังฯ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาระหว่างปิดภาคเรียน (เดือน เมษายน ๒๕๕๗ ) ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๑  จำนวน ๓  หลักสูตร ได้แก่  ๑) การอบรมเชิงปฏิบ ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2557 02:39 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรมนำนักเรียนชั้น ป. ๒-๖ สู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ วัดป่าบ้านห้วยกุ่ม (วัดหลวงพ่อโต)  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และสวนสัตว์นครรราชสีมา  ก่อนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖   เมือ ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2557 23:01 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง ฯ  นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในนามทีมนครกาหลง ๓ วันที่ 25 - 27 ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2557 08:01 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • กิจกรรมนำนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยสู่แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอคอนสวรรค์ จัดกิจกรรมนำนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน ๒๗ คน ไปศึกษานอกสถานศึกษา ณ สวนสัตว์สตาร์ไทเกอร ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2557 07:20 โดย นางเสาวณิต ตอพล
 • รายงานการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2556 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ปีการศึกษา 2556************************* แผนงาน : พัฒนาคุณภาพผู้เร ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2557 04:34 โดย นางเสาวณิต ตอพล
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา